DIAMENT

ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ»
slide-1.jpg slide-2.jpg slide-3.jpg

Відповідальність

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА, ЕКОЛОГІЯ

Головна мета підприємства в області охорони праці – досягнення нульових показників травматичного травматизму та підвищення задоволеності персоналу за рахунок створення безпечних умов праці.

UPSC Diament - це постійне вдосконалення, модернізація та оновлення основних фондів та технологічних процесів з врахуванням передових технологій в області екології та охорони праці.

В 2014 році UPSC Diament приступило до впровадження Інтегрованої системи менеджменту якості, екології та охорони праці та підготовці до процедури проходження сертифікаційного аудиту для отримання Сертифікату відповідності вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2009, ISO 14001:2006, ОНSАS 18001:2007.

Ставлячи перед собою мету добитися повної відсутності травм, подій та екологічних інцидентів, на підприємстві створена Комісія, напрямами діяльності якої є охорона праці, виробнича та техногенна безпека, охорона навколишнього середовища.

dozvil-078

dozvil-078

dozvil-078

dozvil-078